Tổng Hợp Cảm âm Sáo Dizi – Nhạc Hoa Hay Nhất Mọi Thời Đại

Tổng hợp cảm âm nhạc Hoa, cảm âm dành cho sáo Dizi hay nhất mọi thời đại. Những bản cảm âm chuẩn nhất được dịch thành nhiều tone tại hocthoisao.net. Các bạn có thể dùng sáo Dizi, tiêu hay sáo Việt đều chơi được, nhưng nó sẽ phù hợp nhất với sáo Dizi

Tổng hợp cảm âm sáo Dizi – Tổng hợp cảm âm Nhạc Hoa hay nhất.

Cảm âm Nữ Nhi Tình (Tây Vương Nữ Quốc)

Chiều dần trôi, mây trắng lượng lờ sườn đồi,
Do re fa sol la mi re do re
Ngồi bên em trồng gió nhìn về phía xa.
Fa sol la do2 re2 fa sol sib la
Nhin ong bướm, vui sống, cùng lá hoa hồn nhiên,
la do2 re2 do2 re2 re la sol fa sol
Nỗi buồn tan biến trong cõi thần tiên.
la-do2 re do  re mi fa-sol re fa
Trời về đêm, sương giá ùa về lạnh lùng,
Do re fa sol la mi re do re
Nhìn lên ánh sao sáng lòng thương nhớ ai.
Fa sol la do2 re2 fa sol sib la
Cười lên mỹ nhân hỡi cùng ánh trăng đùa vui,
la do2 re2 re2 do2 re2 re la sol fa sol
Hãy đừng cho nước mắt ướt làn môi.
la-do2 re đo  re mi fa-sol re fa
Cùng nhau bước đi trên hết con đường xa,
Do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
Cùng nhau bước đi wa khắp sông ngân hà.
Do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 la
Cùng bay đến nơi đó, chỉ có ta và em,
La do2 re2 do2 re2, re la sol, sol la
Suốt đời vui sống không phút lì xa.
la-do2 re do, re mi la sol re fa

Cảm âm Thần Thoại tone thấp (tone hay chơi)

Rê la mi rê rê mi fa sol la
re re re2 do2 re2 do2 sol la
re re re2 do2 sol la la# la sol fa
re la sol mi re

Những bản cảm âm nhạc Trung Hoa được sử dụng nhiều và hay nhất.

Rê la mi rê rê mi fa sol la
re re re2 do2 re2 do2 sol la
re re re2 do2 sol la la# la sol fa
re la sol mi re

re mi fa sol la fa mi-re do re mi fa sol la
re mi fa sol la fa mi-re do re fa sol fa fa
re mi fa sol la fa mi-re do re mi fa sol la
re mi fa sol la fa mi-re do re fa sol fa fa

Cảm âm Thần Thoại tone cao

La Mi2 Si La La Si Do2 Re2 Mi2
La La La2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Mi2
La La La2 Sol2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
La Mi2 Re2 Si La
La Mi2 Si La La Si Do2 Re2 Mi2
La La La2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Mi2
La La La2 Sol2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
La Mi2 Re2 Si La
La Si Do2 Re2 Mi2 Do2 Si-La Sol La Si Do2 Re2 Mi2
La Si Do2 Re2 Mi2 Do2 Si-La Sol La Do2 Re2 Do2 Do2
La Si Do2 Re2 Mi2 Do2 Si-La Sol La Si Do2 Re2 Mi2
La Si Do2 Re2 Mi2 Do2 Si-La Sol La Do2 Re2 Do2 Do2

 

Cảm Âm Tinh Nguyệt Thần Thoại

Tinh nguyệt Thần Thoại hay Thần Thoại Trăng sao cũng là một bài hay được chơi bằng sáo Dizi

la son fa son   fa mi fa   mi re do
re fa mi do là
fa son la   son fa son   fa mi fa   mi re do
re la mi  fa son fa
re fa mi fa son la do2 la
re fa mi fa son fa
fa son la   son fa son   fa mi fa   mi re do
re fa mi fa son la son son
fa son la   son fa son   fa mi fa   mi re do
fa do re la sol mi fa fa
ĐK:
la do2 re2   re2 do2 son do2 la fa re
re mi fa   la son son   do2 la la
la do2 re2   re2 do2 son do2 la fa re
la son fa   la son son   la mi re

Cảm âm Họa Tâm

RÊ FA SOL, SOL SIB LA SOL FA RÊ
RÊ FA SOL, SOL SIB LA FA DO2 RÊ2
FA2 RE2 RE2.. DÒ SIB DO2..SIB DO2 SIB LA FA SOL
RE FA SOL, SOL RE2 DO2 SIB LA FA SOL
FA2 RE2 RE2 DO2 SIB DO2, DO2 FA2 RE2
FA2 RE2 RE2 DO2 SIB DO2 FA2 SOL2 DO2 RE2
FA2 RE2 RE2 DO2 SIB DO2 ,SIB LA SIB, DO2 SIB LA FA SOL
RE FA SOL, SON RE2 DO2 SIB LA FA SOL
RÊ FA SOL, SOL SIB LA SOL FA RÊ
RÊ FA SOL, SOL SIB LA FA DO2 RÊ2
FA2 RE2 RE2.. DÒ SIB DO2..SIB DO2 SIB LA FA SOL
RE FA SOL, SOL RE2 DO2 SIB LA FA SOL
FA2 RE2 RE2 DO2 SIB DO2, DO2 FA2 RE2
FA2 RE2 RE2 DO2 SIB DO2 FA2 SOL2 DO2 RE2
FA2 RE2 RE2 DO2 SIB DO2 ,SIB LA SIB, DO2 SIB LA FA SOL
RE FA SOL, SON RE2 DO2 SIB LA FA SOL

Cảm âm bài tình xưa nghĩa cũ

Tình đời khi trắng khi đen
La La Đố2 Rế2 Fá2 Mí2 Rế2 Đố2
Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen.
La Đố2 Rế2 Rế2, Đố2 La Đố2 Fa Rề SoL
Gặp thì người thờ ơ, làm như chẳng biết bao giờ
SoL Fa SoL La Đố2, SoL La Đố2 Đố2 Mi Rê
Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ…
Rê La SoL Fa Rê Đô Rê-Mi Rê Đô
Cuộc đời khi có cho không
La La Đố2 Rế2 Fá2 Mí2 Rế2 Đố2
Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không
La Đố2 Rế2 Rế2, Đố2 La Đố2 Fa Rề SoL
Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiêu trống vắng khi nghèo
SoL Fa SoL La Đố2, SoL La Đố2 Đố2 Mi Rê
Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi
Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa
[ĐK]:
Nhìn cuộc đời trách sao không đùa tay với
SoL Fa SoL Rế2 Đố2 La SoL Fa SoL La
Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay
La SoL La Đố2 Rế2 Đố2 Rế2 Mí2 Rế2
Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời
Rế2 La Đố2 Fá2 Rế2 Đố2 La Đố2 SoL
Trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình tôi
SoL La SoL Fa SoL Fa SoL La Đố2
Suốt cả đời này biết mấy ai thơ,
Fá2 Rế2 Đố2 La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố
Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ ngừơi tình nhân
La Đố2 Rế2 Rế2, Đố2 La Đố2 Fa Rề SoL
Còn gì để tặng nhau 1 khi lá đã đổi màu
SoL Fa SoL La Đố2, SoL La Đố2 Đố2 Mi Rê
Tình nghĩa mai đem lại trong lòng nguyện sâu…
Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa

Cảm âm bài LỤC DÃ TIÊN TUNG tone cao – thổi từ La2

LA2. . SOL2  LA2, RE2 FA2 SOL2…
LA2. FA2, SOL2 LA2 SOL2, FA2 SOL2-FA2 RE2…
DO2 LA SOL. ., FA SOL, LA DO2 SOL. ., FA SOL, LA DO2 LA…
LA2. . SOL2 LA2, RE2 FA2 SOL2…
LA2 SOL2FA2, SOL2 LA2 SOL2., FA2 SOL2-FA2 RE2. .
DO2 LA SOL ., FA SOL, LA DO2 SOL. ., FA SOL, LA DO2 RE2…

RE2 DO2 RE2., DO2 RE2, RE2 DO2 RE2 DO2 LA RE2 RE2
DO2 RE2 FA2., FA2 RE2 FA2., SOL2 LA2 RE2…
DO2 LA SOL FA SOL FA SOL LA DO2. SOL, FA SOL
LA DO2 RE2 DO2 RE2 FA2 SOL2 LA2 RE2 DO2 RE2…

Cảm âm bài LỤC DÃ TIÊN TUNG tone thấp – thổi từ Mi2

Mi2. . Re2 Mi2, La Do2 Re2…
Mi2. Do2, Re2 Mi2 Re2, Do2 Re2-Do2 La…
Sol Mi Re. ., Do Re, Mi Sol Re. ., Do Re, Mi Sol Mi…

Mi2. . Re2 Mi2, La Do2 Re2…
Mi2 Re2-Do2, Re2 Mi2 Re2., Do2 Re2-Do2 La. .
Sol Mi Re ., Do Re, Mi Sol Re. ., Do Re, Mi Sol La…

La Sol La., Sol La, La Sol La Sol Mi La La
Sol La Do2., Do2 La Do2., Re2 Mi2 La…
Sol Mi Re Do Re Do Re Mi Sol. Re, Do Re
Mi Sol La Sol La Do2 Re2 Mi2 La Sol La…

Cảm âm Walking To Horizon

la đô2 rê2 fa2 rê2 đô2 la đô2 rê2
la đô2 rê2 fa2 rê2 đô2 la đô2 la
rê2 rê2 rê2 đô2 la sol re la sol
đô2 đô2 đô2 la sol la fa mi rề

la đô2 rê2 fa2 rê2 đô2 la đô2 rê2
la đô2 rê2 fa2 rê2 đô2 la đô2 la
rê2 rê2 rê2 đô2 la sol rê la sol
đô2 đô2 đô2 la đô2 rê2 sol2 fa2 rê2

fa2 la fa2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa2 rê2 đô2 la
sol sol fa sol rề fa đô2 rê2 đô2 đô2
la đô2 rê2 fa2 sol2 la2 fa2 mi2 rê2 mi2 rê2 đô2 la
sol2 sol2 sol2 la2 đô2 la đô2 rê2 rê2

fa2 la fa2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa2 rê2 đô2 la
sol sol fa sol rê fa đô2 rê2 đô2 đô2
la đô2 rê2 fa2 sol2 la2 fa2 mi2 rê2 mi2 rê2 đô2 la
sol2 sol2 sol2 la2 đô2 la đô2 rê2 rê2

 Cảm âm Hai dòng ngược xuôi  tone la, thổi từ la

Dòng đời trôi dần trôi, nắng mưa đã thay mấy mùa
La đô2 rê2 đô2 rê2, rê2-fa2 mi2 rê2 đô2 rê2-đô2 la
Nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa
Rê fa son fa son, đô2 la son fa son rê
Cuộc đời như cơn gió, thoáng đi qua trong đời
Đô rê fa son la, đô2 la la la-son fa
Ta với em mỗi người một nơi
Mi2 son2 mi2 rê2 đô2 la rê2
Gặp lại nhau giờ đây, tóc đã fai theo tháng ngày
La đô2 rê2 đô2 rê2, rê2-fa2 mi2 rê2 đô2 rê2-đô2 la
Ngoài trời mưa buồn than, khóc cho duyên ta bẽ bàng
Rê fa son fa son, đô2 la son fa son rê
Cuộc đời như con nước, vấn vương bao ưu phiền
Đô rê fa son la, đô2 la la la-son fa
Ôi cứ trôi theo dòng triền miên
Mi2 son2 mi2 rê2 đô2 la rê2
Giàu sang khi nào ta được gần nhau
Rê2 mi2 fa2 fa2-mi2 rê2 đô2 la rê2
Nghèo ta mãi ngóng trông một đời dãi dầu
Rê2 mi2 fa2 fa2-mi2 rê2 đô2 rê2-đô2 la
Hàng cây nay thay lá, nắng thu nay thay bóng
Son la la# đô2 rê2, mi2 rê2 rê2 mi2 fa2
Con nước xưa cũng thay đổi dòng
Mi2 fa2 mi2 rê2 đô2 rê2- đô2 la
Rồi thời gian dần qua, trái tim ta nay đã già
La đô2 rê2 đô2 rê2, rê2-fa2 mi2 rê2 đô2 rê2-đô2 la
Gọi tên nhau lòng đau, ái ân xưa giờ fai nhòa
Rê fa son fa son, đô2 la son fa son rê
Đành nhìn nhau quay bước,nhớ thương trong ngậm ngùi
Đô rê fa son la, đô2 la la la-son fa
Ta với em hai dòng ngược xuôi
Mi2 son2 mi2 rê2 đô2 la rê2

Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi tone mi, thổi từ mi2

Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2, La2-Do3 Si2 La2 Sol2 La2-Sol2 Mi2
La Do2 Re2 Do2 Re2, Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 La
Sol La Do2 Re2 Mi2, Sol2 Mi2 Mi2 Mi2-Re2 Do2
Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2

Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2, La2-Do3 Si2 La2 Sol2 La2-Sol2 Mi2
La Do2 Re2 Do2 Re2, Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 La
Sol La Do2 Re2 Mi2, Sol2 Mi2 Mi2 Mi2-Re2 Do2
Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2

La2 Si2 Do3 Do3-Si2 La2 Sol2 Mi2 La2
La2 Si2 Do3 Do3-Si2 La2 Sol2 La2-Sol2 Mi2
Re2 Mi2 Fa2 Sol2 La2, Si2 La2 La2 Si2 Do3
Si2 Do3 Si2 La2 Sol2 La2- Sol2 Mi2

Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2, La2-Do3 Si2 La2 Sol2 La2-Sol2 Mi2
La Do2 Re2 Do2 Re2, Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 La
Sol La Do2 Re2 Mi2, Sol2 Mi2 Mi2 Mi2-Re2 Do2
Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2

Xem thêm tại thư mục Cảm âm sáo Dizi

 

 

Bình luận FB

Loại sáo phù hợp nhất để chơi những bản nhạc Hoa là sáo Dizi. Hãy truy cập sáo Dizi để chọn loại sáo Tàu phù hợp với bạn nếu cần nhé.

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa

Post Views: 6.889 Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa – Bản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *