Cảm âm Xuân về bản mèo full (sáo ngang – sáo Bầu – sáo mèo Việt)

Cảm âm bài Xuân về bản Mèo bản chi tiết và đầy đủ cho sáo ngang, sáo Bầu – sáo Mèo Tàu,  sáo Mèo Việt. Đây là bản cảm âm bài xuân về trên bản Mèo chuẩn nhất

Cảm âm xuân về bản Mèo cho sáo Mèo Việt (bản chính).

D2 Sib D2… Sib D2…. Mib D) ( vuốt từ từ Mib xuống D)
Mib f S Mib f (Sib S Sib) S
Sòn…. D Mib f S Mib f S (Sib S Sib) Mib D
D2 Sib D2…. Sib D2 Mib D, …. Mib f Sib ..S F S
F Mib F, Mib F Mib D ….sòn
Sòn D Mib, F Mib F Mib D (Sib S) ( Sib dập xuống sol)
(S F) S Sib S Sib S F S
Sòn D Mib F Mib F Mib D Mib
(Mib F) Mib D Mib D
D2 Sib D2 Sib D2 Mib D F F S Sib Sib S (F S)
Sòn D Mib F Mib F Mib D
Sib D2 Sib S Sib
S Sib S F S
F S F Mib F
Mib F Mib D Mib
D Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib F S Sib S (Sib D2)
D2 Sib F S Mib D F S (Sib S Sib) S (F S)
Sòn D Mib F….Mib F Mib D (Sib D2 )

ĐK Xuân Về Trên Bản Mông

(Sib D2) (Sib D2) (Mib D) D
Sib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)
(Sib D2) (Sib D2) Mib D D
Sib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib D
Sòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)
Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D D
Sòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)
Sòn sòn D D Mib F S Sib D2 Sib D2 Sib S Sib S Sib F S F S Mib F Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib D2 Sib D2 Mib D D
Sib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)
Sib D2 Sib D2 Mib D D
Sib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib D
Sòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)
Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D D
Sòn sòn D D Mib F S Sib D2…

Cảm âm Xuân về bản mèo cho sáo ngang.

La2 S2 L2, S2 L2 La.
D2 Re2 Mi2 D2 Re2 S2 M2 S2. M2. L2 D2 Re2 M2 D2 Re2 M2 S2 La.
L2 S2 L2, S2 L2 La, D2 Re2 S2 M2 S2 M2 M2, Re2 D2 Re2.
D2 Re2 D2 L2 M2.
M2 L2 D2 R2.
D2 R2 D2 L2 S2 M2.
R2 M2 S2.
M2 S2 M2 R2 M2.
Mi L2 D2 R2.
D2 R2 D2 L2 D2.
R2 D2 L2 D2 L2. L2 S2 L2.
S2 L2 L2 R2 R2 S2 S2 M2 M2.
Mi L2 D2 R2 D2 R2 D2 L2 L2 S2 M2 S2 S2.
M2 S2 M2 R2 M2 M2.
R2 M2 R2 D2 R2 R2.
D2 R2 D2 L2 D2 D2.
L2 D2 L2 D2 L2.
D2 M2 L2 D2 R2 M2 R2 M2 S2 R2 M2 S2 M2 L2.
L2 S2 R2 M2 D2 L2 R2 S2 S2 M2 M2.
Mi L2 D2 R2.
D2 R2 D2 L L2 L2 L2 L L.
L2 L2 M2 M2.
R2 M2 R2 D2 L2 D2 R2 M2 M2 M2.
L2 L2 L L.
L2 L2 M2 M2.
R2 M2 R2 D2 L2 D2 R2 M2 R2 M2 S2 L2.
M2 M2 L2 L2 D2 R2 D2 R2 M2 M2.
Mi Mi L2 L2 D2 R2 D2 R2 L2 L2. M2 M2 L2 L2.
D2 R2 D2 R2 M2 M2.
Mi Mi L2 L2 D2 R2 M2 S2 L2 S2 L2 S2 M2 S2 M2 S2 R2 M2 R2 M2 D2 R2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 M2 L2 D2 R2 M2 R2 M2 S2.

Cảm âm Xuân về bản mèo cho sáo Mèo Tàu và sáo Bầu.

Bản này cao hơn bản kia 1 cung

R2 D2 R2… D2 R2…. F R) ( VUỐT TỪ TỪ F XUỐNG R)
F S L F S (D2 L D2) L
SÒN…. R F S L F S L (D2 L D2) F R
R2 D2 R2…. D2 R2 F R, …. F S D2 ..L S L
S F S, F S F R ….SÒN
SÒN R F, S F S F R (D2 L) ( D2 DẬP XUỐNG L)
(L S) L D2 L D2 L S L
SÒN R F S F S F R F
(F S) F R F R
R2 D2 R2 D2 R2 F R S S L D2 D2 L (S L)
SÒN R F S F S F R
D2 R2 D2 L D2
L D2 L S L
S L S F S
F S F R F
R F R F R F SÒN R F S L S L D2 S L D2 L (D2 R2)
R2 D2 S L F R S L (D2 L D2) L (S L)
SÒN R F S….F S F R (D2 R2 )

ĐK

(D2 R2) (D2 R2) (F R) R
D2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)
(D2 R2) (D2 R2) F R R
D2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 R
SÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)
SÒN SÒN R R F S F S F R R
SÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)
SÒN SÒN R R F S L D2 R2 D2 R2 D2 L D2 L D2 S L S L F S F R F R F SÒN R F S L S L D2 R2 D2 R2 F R R
D2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)
D2 R2 D2 R2 F R R
D2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 R
SÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)
SÒN SÒN R R F S F S F R R
SÒN SÒN R R F S L D2 R2…

 

Bình luận FB

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Hãy truy cập sáo Mèo để chọn loại mua sáo mèo

Hãy truy cập sáo Bầu để chọn loại mua Bầu nhé!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Nhất Tiễn Mai – Nhạc Hoa hay nhất – Bản Chuẩn dịch nhiều tone cao thấp

Post Views: 3.646 Cảm âm Nhất Tiễn Mai nhiều tone. Cảm âm Nhất Tiễn Mai …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *