Cảm âm nhạc trẻ

Cảm âm Hai Chữ Đã Từng – Như Việt – Bản chuẩn nhiều tone

Cảm âm Hai Chữ Đã Từng – Như Việt – được dịch sang nhiều tone khác nhau. Cảm âm Hai chữ Đã Từng tone cao thổi từ Re2. Tone thấp ở bên dưới nhé. NGÀY BÊn NHAU Em NÓI AnH LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG Re2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2 Mi2 Re2-Do2 CỚ Sao HÔm NaY THÀNH HAi CHỮ ĐàTỪNG Sol2 Fa2 Mi2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Do2 La NGÀY BÊn NHAU Em NÓI Em THƯƠNG AnH NHẤT MÀ Re2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Re2-Mi2 Do2 CỚ Sao HÔm NaY THÀNH HAi CHỮ RỜI XA Sol2 Fa2 Mi2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Do2 La Em CHỈ COi TÌNH YÊU NÀY La2 La2 La2 Sol2 La2 Re2 NHƯ LÀ MỘT MẢNH GIẤY THÔi La2 La2 La2 La2 Do3 Sol2 ĐàCHẮP VÁ QUÁ NHIỀU LẦN Mi3 Mi3 Mi3 Mi3 Re3 Do3 KHÔnG THỂ LÀNH LẠI ĐƯỢC NỮA RỒI La2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Re2 …

Đọc thêm »