Cảm âm nhạc trẻ

Cảm âm Hai Chữ Đã Từng – Như Việt – Bản chuẩn nhiều tone

Cảm âm Hai Chữ Đã Từng – Như Việt – được dịch sang nhiều tone khác nhau. Cảm âm Hai chữ Đã Từng tone cao thổi từ Re2. Tone thấp ở bên dưới nhé. NGÀY BÊn NHAU Em NÓI AnH LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG Re2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2 Mi2 Re2-Do2 CỚ Sao HÔm NaY THÀNH HAi CHỮ ĐàTỪNG Sol2 Fa2 Mi2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Do2 La NGÀY BÊn NHAU Em NÓI Em THƯƠNG AnH NHẤT MÀ Re2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Re2-Mi2 Do2 CỚ Sao HÔm NaY THÀNH HAi CHỮ RỜI XA Sol2 Fa2 Mi2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Do2 La Em CHỈ COi TÌNH YÊU NÀY La2 La2 La2 Sol2 La2 Re2 NHƯ LÀ MỘT MẢNH GIẤY THÔi La2 La2 La2 La2 Do3 Sol2 ĐàCHẮP VÁ QUÁ NHIỀU LẦN Mi3 Mi3 Mi3 Mi3 Re3 Do3 KHÔnG THỂ LÀNH LẠI ĐƯỢC NỮA RỒI La2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Re2 …

Đọc thêm »

Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone

Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone. Cảm âm Bài Dừng Thương thổi từ Sib. Sib = La# Bên dưới có cảm âm thổi từ Do2. NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐàLÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em Sol Fa La La# La# La La# La La# Re2 Do2 NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn Fa Sol La La#, La# Sol La# La La# Re2 Do2 LÀ VÌ Em ĐàHẾT THƯƠNG TÔi RỒI, La# La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# GIỜ Em ĐàCÓ Ai BÊn ĐỢI La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG La# Fa La# Fa Sol La La# TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU La# Fa La# Fa Sol La# Do2 GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ, La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# THÌ COn TIm ĐàTHÔi MonG CHỜ La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# …

Đọc thêm »