Cảm âm sáo trúc

Chuyên mục cảm âm sáo trúc là tổng hợp những bài cảm âm, được soạn cho người chơi sáo. Rất nhiều bản cảm âm chuẩn, chi tiết, dể thổi. Cảm âm là các nốt nhạc của các bài hát, ca khúc, nhạc phẩm được viết dưới dạng do re mi fa … hoặc tương đương.

Cảm âm cho người mới

Các nốt nhạc bài cháu lên ba
La sol fa sol fa sol la
Sol sol la fa la sol la fa
Sol la fa đô đô fa sol la
Sol fa sol la sol fa sol đô fa
Đô la sol fa đô đô la sol fa

Các nốt nhạc bài đàn gà trong sân. 
Đô rê mi mi đô rê đô rê
Mi mi fa sol mi fa rê mi
Sol sol sol sol sol la sol fa sol fa mi
Mi mi mi mi mi fa mi rê mi rê đô

Đô rê mi mi đô rê đô rê
Mi mi fa sol mi fa rê mi
Sol sol sol sol sol la sol fa sol fa mi
Mi mi mi mi mi fa mi rê mi rê đô

Các nốt nhạc bài nữ nhi Tình (Dể mà hay ấy nha).
Đô rê fa sol la mi rê đô rê
Fa sol la2 đô2 rê2 fa sol la si la
La đô rê đô rê
Rê la2 sol fa sol sol la rê đô
Rê mi sol la rê fa

Đô đô rê fa mi rê đô rê
Đô đô rê fa mi rê đô la sol la
La đô rê đô rê
Rê la sol fa sol sol la rê đô
Rê mi sol la rê fa…

Các nốt nhạc bài thần thoại (rất dể, ít nốt cao và hay).

Rê La Mi,Rê Rê Mi Fa Sol La
Rê Rê Re2 Do2 Re2 Do2 Sol la
Rê Rê Re2 Do2 Sol La síb la Sol Fa
Rê La sol  Mi Rê
Rê La Mi,Rê Rê Mi Fa Sol La
Rê Rê Re2 Do2 Re2 Do2 Sol la
Rê Rê Re2 Do2 Sol La síb la Sol Fa
Rê La Sol Fa Mi

Điệp khúc:

Rê Mi Fa Sol La Fa Mi rê Do,Rê Mi Fa Sol La
Rê Mi Fa Sol La Fa Mi rê Do,Rê Fa Sol Fa Fa
Rê Mi Fa Sol La Fa Mi rê Do,Rê Mi Fa Sol La
Rê Mi Fa Sol La Fa Mi rê Do,Rê Fa Sol Fa Fa

Cảm âm Hai Chữ Đã Từng – Như Việt – Bản chuẩn nhiều tone

Cảm âm Hai Chữ Đã Từng – Như Việt – được dịch sang nhiều tone khác nhau. Cảm âm Hai chữ Đã Từng tone cao thổi từ Re2. Tone thấp ở bên dưới nhé. NGÀY BÊn NHAU Em NÓI AnH LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG Re2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2 Mi2 Re2-Do2 CỚ Sao HÔm NaY THÀNH HAi CHỮ ĐàTỪNG Sol2 Fa2 Mi2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Do2 La NGÀY BÊn NHAU Em NÓI Em THƯƠNG AnH NHẤT MÀ Re2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Re2-Mi2 Do2 CỚ Sao HÔm NaY THÀNH HAi CHỮ RỜI XA Sol2 Fa2 Mi2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Do2 La Em CHỈ COi TÌNH YÊU NÀY La2 La2 La2 Sol2 La2 Re2 NHƯ LÀ MỘT MẢNH GIẤY THÔi La2 La2 La2 La2 Do3 Sol2 ĐàCHẮP VÁ QUÁ NHIỀU LẦN Mi3 Mi3 Mi3 Mi3 Re3 Do3 KHÔnG THỂ LÀNH LẠI ĐƯỢC NỮA RỒI La2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Re2 …

Đọc thêm »

Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone

Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone. Cảm âm Bài Dừng Thương thổi từ Sib. Sib = La# Bên dưới có cảm âm thổi từ Do2. NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐàLÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em Sol Fa La La# La# La La# La La# Re2 Do2 NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn Fa Sol La La#, La# Sol La# La La# Re2 Do2 LÀ VÌ Em ĐàHẾT THƯƠNG TÔi RỒI, La# La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# GIỜ Em ĐàCÓ Ai BÊn ĐỢI La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG La# Fa La# Fa Sol La La# TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU La# Fa La# Fa Sol La# Do2 GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ, La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# THÌ COn TIm ĐàTHÔi MonG CHỜ La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# …

Đọc thêm »

Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa

Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa – Bản Chuẩn – Nhiều tone. Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong tone thấp thổi từ re. Tone cảm âm bên dưới có nốt sib hợp Dizi hơn. Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta …

Đọc thêm »