Cảm âm sáo trúc

Chuyên mục cảm âm sáo trúc là tổng hợp những bài cảm âm, được soạn cho người chơi sáo. Rất nhiều bản cảm âm chuẩn, chi tiết, dể thổi. Cảm âm là các nốt nhạc của các bài hát, ca khúc, nhạc phẩm được viết dưới dạng do re mi fa … hoặc tương đương.

Cảm âm cho người mới

Các nốt nhạc bài cháu lên ba
La sol fa sol fa sol la
Sol sol la fa la sol la fa
Sol la fa đô đô fa sol la
Sol fa sol la sol fa sol đô fa
Đô la sol fa đô đô la sol fa

Các nốt nhạc bài đàn gà trong sân. 
Đô rê mi mi đô rê đô rê
Mi mi fa sol mi fa rê mi
Sol sol sol sol sol la sol fa sol fa mi
Mi mi mi mi mi fa mi rê mi rê đô

Đô rê mi mi đô rê đô rê
Mi mi fa sol mi fa rê mi
Sol sol sol sol sol la sol fa sol fa mi
Mi mi mi mi mi fa mi rê mi rê đô

Các nốt nhạc bài nữ nhi Tình (Dể mà hay ấy nha).
Đô rê fa sol la mi rê đô rê
Fa sol la2 đô2 rê2 fa sol la si la
La đô rê đô rê
Rê la2 sol fa sol sol la rê đô
Rê mi sol la rê fa

Đô đô rê fa mi rê đô rê
Đô đô rê fa mi rê đô la sol la
La đô rê đô rê
Rê la sol fa sol sol la rê đô
Rê mi sol la rê fa…

Các nốt nhạc bài thần thoại (rất dể, ít nốt cao và hay).

Rê La Mi,Rê Rê Mi Fa Sol La
Rê Rê Re2 Do2 Re2 Do2 Sol la
Rê Rê Re2 Do2 Sol La síb la Sol Fa
Rê La sol  Mi Rê
Rê La Mi,Rê Rê Mi Fa Sol La
Rê Rê Re2 Do2 Re2 Do2 Sol la
Rê Rê Re2 Do2 Sol La síb la Sol Fa
Rê La Sol Fa Mi

Điệp khúc:

Rê Mi Fa Sol La Fa Mi rê Do,Rê Mi Fa Sol La
Rê Mi Fa Sol La Fa Mi rê Do,Rê Fa Sol Fa Fa
Rê Mi Fa Sol La Fa Mi rê Do,Rê Mi Fa Sol La
Rê Mi Fa Sol La Fa Mi rê Do,Rê Fa Sol Fa Fa