Cảm âm Như Gió Với Mây – Đừng Nói Yêu Tôi bản Chuẩn kèm Lời bài hát

Cảm âm Như Gió Với Mây – Đừng Nói Yêu Tôi bản Chuẩn kèm Lời bài hát.

Cảm âm bài Như Gió Với Mây – Cảm âm Đừng Nói Yêu Tôi tone thấp. (thổi từ Re2)/

Gió mang làn mây, cuốn trôi về đâu
re2 do2 la do2, do2 la sol la
Gió ơi đừng xa chốn đây
la fa re fa do2 la
Gió như là em, thổi mát lòng anh
re2 do2 la do2
Gió ơi đừng xa nhé em
do2 la sol la
Tình yêu anh trao về em, nguyện như mây gió kia
re fa sol sol fa sol, fa sol la do2 la
Cho dù qua, muôn ngàn năm vẫn thế
sol fa sol, sol fa sol la la
Dù ngày sau ra làm sao, tình yêu không đổi thay,
re fa sol sol fa sol, fa sol la do2 la
Ta cùng nhau, vai kề vai suốt kiếp
sol fa sol sol fa sol la la

Những bản cảm âm nhạc Trung Hoa được sử dụng nhiều và hay nhất.

…..
Và nếu như anh được làm mây bay
la fa2 mi2 re2 do2 la re2 re2
Cùng với gió, dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời
la mi2 mi2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2 do2 la
Ngày tháng bên nhau không rời xa đâu
la fa2 mi2 re2 do2 la re2 re2
Dù phong ba, cầm tay nhau vượt lên trên ngút ngàn
la mi2 mi2 re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 la2 mi2
Đừng để đôi ta phải rời xa nhau
la fa2 mi2 re2 do2 la re2 re2
Đừng rẽ lối, vì anh chỉ muốn yêu mãi một người
la mi2 mi2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2 do2 la
Hãy để cho anh được gần bên em
la fa2 mi2 re2 do2 la re2 re2
Và cùng sánh bước, tình yêu ta sẽ không xa cách rời
la la mi2 mi2 re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 la2 mi2
Là gió cùng với mây
la fa2 do2 mi2 re2 (mi2 re2 do2 mi2 re2)

Cảm âm Như Gió Với Mây – Đừng Nói Yêu Tôi tone cao – thổi từ sol2. (la# = Sib)

GIÓ ManG LÀN MÂY, CUỐN TRôi VỀ ĐÂU
Sol2 Fa2 Re2 Fa2, Fa2 Re2 Do2 Re2
GIÓ ƠI ĐỪNG XA CHỐN ĐÂY
Re2 La# Sol La# Fa2 Re2
GIÓ NHƯ LÀ Em, THỔI MÁT LÒNG AnH
Sol2 Fa2 Re2 Fa2
GIÓ ƠI ĐỪNG XA NHÉ Em
Fa2 Re2 Do2 Re2
TÌNH YÊU AnH TRao VỀ Em, NGUYỆN NHƯ MÂY GIÓ KIa
Sol La# Do2 Do2 La# Do2, La# Do2 Re2 Fa2 Re2
CHO DÙ QUA, MUÔn NGÀN NĂM VẪN THẾ
Do2 La# Do2, Do2 La# Do2 Re2 Re2
DÙ NGÀY SaU Ra LÀM Sao, TÌNH YÊU KHÔnG ĐỔI THAY,
Sol La# Do2 Do2 La# Do2, La# Do2 Re2 Fa2 Re2
TA CÙNG NHAU, VAi KỀ VAi SUỐT KIẾP
Do2 La# Do2 Do2 La# Do2 Re2 Re2

…..
VÀ NẾU NHƯ AnH ĐƯỢC LÀM MÂY BAY
Re2 La#2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Sol2 Sol2
CÙNG VỚI GIÓ, DÌU NHAU ĐẾN NƠI TẬN CUỐI CHÂN TRỜI
Re2 La2 La2, Sol2 La2 La#2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Re2
NGÀY THÁNG BÊn NHAU KHÔnG RỜI XA ĐÂU
Re2 La#2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Sol2 Sol2
DÙ PHOnG BA, CẦM TAY NHAU VƯỢT Lên TRên NGÚT NGÀN
Re2 La2 La2 Sol2 La2 La#2 La2 La#2 Do3 Re3 La2
ĐỪNG ĐỂ Đôi TA PHẢI RỜI XA NHAU
Re2 La#2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Sol2 Sol2
ĐỪNG RẼ LỐI, VÌ AnH CHỈ MUỐN YÊU MÃI MỘT NGƯỜI
Re2 La2 La2 Sol2 La2 La#2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Re2
HÃY ĐỂ CHO AnH ĐƯỢC GẦN BÊn Em
Re2 La#2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Sol2 Sol2
VÀ CÙNG SÁNH BƯỚC, TÌNH YÊU TA SẼ KHÔnG XA CÁCH RỜI
Re2 Re2 La2 La2 Sol2 La2 La#2 La2 La#2 Do3 Re3 La2
LÀ GIÓ CÙNG VỚI MÂY
Re2 La#2 Fa2 La2 Sol2 (La2 Sol2 Fa2 La2 Sol2)

Cảm âm Như Gió Với Mây – Cảm âm bài Đừng Nói Yêu Tôi tone cao – thổi từ La2.

GIÓ ManG LÀN MÂY, CUỐN TRôi VỀ ĐÂU
La2 Sol2 Mi2 Sol2, Sol2 Mi2 Re2 Mi2
GIÓ ƠI ĐỪNG XA CHỐN ĐÂY
Mi2 Do2 La Do2 Sol2 Mi2
GIÓ NHƯ LÀ Em, THỔI MÁT LÒNG AnH
La2 Sol2 Mi2 Sol2
GIÓ ƠI ĐỪNG XA NHÉ Em
Sol2 Mi2 Re2 Mi2
TÌNH YÊU AnH TRao VỀ Em, NGUYỆN NHƯ MÂY GIÓ KIa
La Do2 Re2 Re2 Do2 Re2, Do2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2
CHO DÙ QUA, MUÔn NGÀN NĂM VẪN THẾ
Re2 Do2 Re2, Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2
DÙ NGÀY SaU Ra LÀM Sao, TÌNH YÊU KHÔnG ĐỔI THAY,
La Do2 Re2 Re2 Do2 Re2, Do2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2
TA CÙNG NHAU, VAi KỀ VAi SUỐT KIẾP
Re2 Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2

…..
VÀ NẾU NHƯ AnH ĐƯỢC LÀM MÂY BAY
Mi2 Do3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2 La2
CÙNG VỚI GIÓ, DÌU NHAU ĐẾN NƠI TẬN CUỐI CHÂN TRỜI
Mi2 Si2 Si2, La2 Si2 Do3 Si2 La2 La2 Sol2 Mi2
NGÀY THÁNG BÊn NHAU KHÔnG RỜI XA ĐÂU
Mi2 Do3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2 La2
DÙ PHOnG BA, CẦM TAY NHAU VƯỢT Lên TRên NGÚT NGÀN
Mi2 Si2 Si2 La2 Si2 Do3 Si2 Do3 Re3 Mi3 Si2
ĐỪNG ĐỂ Đôi TA PHẢI RỜI XA NHAU
Mi2 Do3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2 La2
ĐỪNG RẼ LỐI, VÌ AnH CHỈ MUỐN YÊU MÃI MỘT NGƯỜI
Mi2 Si2 Si2 La2 Si2 Do3 Si2 La2 La2 Sol2 Mi2
HÃY ĐỂ CHO AnH ĐƯỢC GẦN BÊn Em
Mi2 Do3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2 La2
VÀ CÙNG SÁNH BƯỚC, TÌNH YÊU TA SẼ KHÔnG XA CÁCH RỜI
Mi2 Mi2 Si2 Si2 La2 Si2 Do3 Si2 Do3 Re3 Mi3 Si2
LÀ GIÓ CÙNG VỚI MÂY
Mi2 Do3 Sol2 Si2 La2 (Si2 La2 Sol2 Si2 La2)

Như vậy, hocthoisao.net đã dịch cảm âm bài Như Gió Với Mây – Đừng Nói Yêu Tôi ra 3 tone cao thấp. Mua sáo ủng hộ shop tại SAOTRUCLANGTU.COM để AD có thêm động lực viết bài hỗ trợ các bạn yêu sáo ạ!

Bình luận FB

Loại sáo phù hợp nhất để chơi những bản nhạc Hoa là sáo Dizi. Hãy truy cập sáo Dizi để chọn loại sáo Tàu phù hợp với bạn nếu cần nhé.

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

Dòng nhạc trữ tình, buồn rất cần có một cây tiêu trúc, hãy truy cập Động tiêu  để mua tiêu nếu cần nhé!

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa

Post Views: 6.889 Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa – Bản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *