Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone

Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone.

Cảm âm Bài Dừng Thương thổi từ Sib.

Sib = La#

Những bài cảm âm của dòng nhạc trẻ được yêu thích nhất.

Bên dưới có cảm âm thổi từ Do2.

NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐàLÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG
La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em
Sol Fa La La# La# La La# La La# Re2 Do2
NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU
La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn
Fa Sol La La#, La# Sol La# La La# Re2 Do2

LÀ VÌ Em ĐàHẾT THƯƠNG TÔi RỒI,
La# La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
GIỜ Em ĐàCÓ Ai BÊn ĐỢI
La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG
La# Fa La# Fa Sol La La#
TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU
La# Fa La# Fa Sol La# Do2
GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ,
La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
THÌ COn TIm ĐàTHÔi MonG CHỜ
La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
Em VỀ Đi… MonG CHỜ CHI…
La# Sol-Fa La#…La# Fa Do2
VỠ TAn TÌNH TA…
Re2 Do2 Sol La#

RaP :

DoẠN RaP …….

NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐàLÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG
La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em
Sol Fa La La# La# La La# La La# Re2 Do2
NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU
La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn
Fa Sol La La#, La# Sol La# La La# Re2 Do2

LÀ VÌ Em ĐàHẾT THƯƠNG TÔi RỒI,
La# La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
GIỜ Em ĐàCÓ Ai BÊn ĐỢI
La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG
La# Fa La# Fa Sol La La#
TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU
La# Fa La# Fa Sol La# Do2
GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ,
La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
THÌ COn TIm ĐàTHÔi MonG CHỜ
La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
Em VỀ Đi… MonG CHỜ CHI…
La# Sol-Fa La#…La# Fa Do2

ÁNH MẮT Đôi Môi CÒN ĐÓ,
Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2
NHƯNG MÀ Sao LÒNG Em KHUẤT XA
Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa2 La#
NÍU KÉO Em KHÔnG ĐƯỢC NỮA, BỞI VÌ Em ĐàYÊU Ai RỒI
Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2, Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
CÒN MÌNH AnH VỚI Đêm, BẦU BẠN CÙNG VỚI CÔ ĐƠN
Fa Sol La# Re2 Do2-La#, Fa Fa Fa Re2 Do2 Re2-Do2 La#
CHÚC Em HẠNH PHÚC BÊn NGƯỜI Em ƯỚC MƠ…
Re2 Do2 La# Re2 La# Sol-Fa La# Do2-Re2 Do2 La2

VỠ TAn TÌNH TA…
Re2 Do2 Sol La#

Cảm âm Dừng Thương thổi từ do2.

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng
Do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em
La sol si do2 do2 si do2 si do2 mi2 re2
Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều
Do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan
Sol la si do2, do2 la do2 si do2 mi2 re2

Là vì em đã hết thương tôi rồi,
Do2 do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
giờ em đã có ai bên đợi
do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Tôi đợi chi một người không thương
Do2 sol do2 sol la si do2
Tôi chờ chi người làm tôi đau
Do2 sol do2 sol la do2 re2
Giờ đây nếu có quay trở về,
Do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
thì con tim đã thôi mong chờ
do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Em về đi… mong chờ chi…
Do2 la-sol do2…do2 sol re2
Vỡ tan tình ta…
Mi2 re2 la do2

Rap :

Đoạn Rap …….

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng
Do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em
La sol si do2 do2 si do2 si do2 mi2 re2
Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều
Do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan
Sol la si do2, do2 la do2 si do2 mi2 re2

Là vì em đã hết thương tôi rồi,
Do2 do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
giờ em đã có ai bên đợi
do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Tôi đợi chi một người không thương
Do2 sol do2 sol la si do2
Tôi chờ chi người làm tôi đau
Do2 sol do2 sol la do2 re2
Giờ đây nếu có quay trở về,
Do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
thì con tim đã thôi mong chờ
do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Em về đi… mong chờ chi…
Do2 la-sol do2…do2 sol re2

Ánh mắt đôi môi còn đó,
Sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2
nhưng mà sao lòng em khuất xa
mi2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
Níu kéo em không được nữa, bởi vì em đã yêu ai rồi
Sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
Còn mình anh với đêm, bầu bạn cùng với cô đơn
Sol la do2 mi2 re2-do2, sol sol sol mi2 re2 mi2-re2 do2
Chúc em hạnh phúc bên người em ước mơ…
Mi2 re2 do2 mi2 do2 la-sol do2 re2-mi2 re2 si2

Vỡ tan tình ta…
Mi2 re2 la do2

Cảm âm Dừng Thương tone cao thổi từ Fa2.

Bạn nào chơi tốt có thể thử tone này nhé! Khá phiêu

NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐàLÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG
Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em
Re2 Do2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 Sol2
NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU
Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn
Do2 Re2 Mi2 Fa2, Fa2 Re2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 Sol2

LÀ VÌ Em ĐàHẾT THƯƠNG TÔi RỒI,
Fa2 Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
GIỜ Em ĐàCÓ Ai BÊn ĐỢI
Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG
Fa2 Do2 Fa2 Do2 Re2 Mi2 Fa2
TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU
Fa2 Do2 Fa2 Do2 Re2 Fa2 Sol2
GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ,
Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
THÌ COn TIm ĐàTHÔi MonG CHỜ
Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
Em VỀ Đi… MonG CHỜ CHI…
Fa2 Re2-Do2 Fa2…Fa2 Do2 Sol2
VỠ TAn TÌNH TA…
La2 Sol2 Re2 Fa2

RaP :

FaẠN RaP …….

NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐàLÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG
Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em
Re2 Do2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 Sol2
NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU
Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn
Do2 Re2 Mi2 Fa2, Fa2 Re2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 Sol2

LÀ VÌ Em ĐàHẾT THƯƠNG TÔi RỒI,
Fa2 Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
GIỜ Em ĐàCÓ Ai BÊn ĐỢI
Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG
Fa2 Do2 Fa2 Do2 Re2 Mi2 Fa2
TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU
Fa2 Do2 Fa2 Do2 Re2 Fa2 Sol2
GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ,
Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
THÌ COn TIm ĐàTHÔi MonG CHỜ
Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
Em VỀ Đi… MonG CHỜ CHI…
Fa2 Re2-Do2 Fa2…Fa2 Do2 Sol2

ÁNH MẮT Đôi Môi CÒN ĐÓ,
Do3 Re3 Do3 La2 Sol2 La2
NHƯNG MÀ Sao LÒNG Em KHUẤT XA
La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Do3 Fa2
NÍU KÉO Em KHÔnG ĐƯỢC NỮA, BỞI VÌ Em ĐàYÊU Ai RỒI
Do3 Re3 Do3 La2 Sol2 La2, La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
CÒN MÌNH AnH VỚI Đêm, BẦU BẠN CÙNG VỚI CÔ ĐƠN
Do2 Re2 Fa2 La2 Sol2-Fa2, Do2 Do2 Do2 La2 Sol2 La2-Sol2 Fa2
CHÚC Em HẠNH PHÚC BÊn NGƯỜI Em ƯỚC MƠ…
La2 Sol2 Fa2 La2 Fa2 Re2-Do2 Fa2 Sol2-La2 Sol2 Mi3

VỠ TAn TÌNH TA…
La2 Sol2 Re2 Fa2

Như vậy, hocthoisao.net vừa chia sẽ cảm âm bài dừng thương 3 tone cao thấp. Chúc các bạn thổi sáo tốt. Mua sáo ủng hộ AD tại saotruclangtu.com nhé!

Bình luận FB

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình – Bản Chuẩn nhiều tone

Post Views: 500 Cảm âm Bức Bình Phong – Một bản nhạc hot mới ra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *