Cảm âm Buồn Thì Cứ Khóc Đi – Lynk Lee – Bản Chuẩn Nhất – Nhiều Tone

Cảm âm Buồn Thì Cứ Khóc Đi – Lynk Lee – Nhiều tone

Em có buồn nếu anh để lại cây viết, dòng thư cuối sau bức màn
Mi2 mi2 re2 mi2 re2 do2 do2 re2 mi2, do2 re2 mi2 re2 do2 si
Nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng
Mi2 mi2 re2 mi2 re2 do2 do2 do2 la do2 la re2 si re2 si
Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhoè, sợ em không thấy rõ
Sol la si do2 mi2 re2 do2 si do2 do2 si, la si si do2 re2
Anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên
Do2 sol la si do2 mi2 re2 do2 si do2 si la do2 do2 mi2 re2

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi
Sol do2 si do2 do2 si sol sol, la sol la sol
Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi
Mi fa mi fa sol la si do2 si sol sol sol
Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời
Sol do2 si do2 si do2 sol sol, la sol la sol
Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi
Mi fa mi fa sol la do2 do2-si
Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi
Mi do2 si do2 si do2 sol2 sol2 re2
Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi
Mi do2 si do2 la do2 mi2 mi2 re2

Những bài cảm âm của dòng nhạc trẻ được yêu thích nhất.

Sáng hôm sau, ta sẽ không gặp lại nhau nữa
Mi2 re2 re2, re2 mi2 re2 do2 do2 re2 mi2
Hàng cây bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa
Mi do2 si do2 si re2 do2 si do2 la do2 do2 do2
Liệu rằng em vui hơn? Liệu rằng em có còn tâm trí nhớ đến anh
Sol la do2 re2 re2 ? la la do2 re2 sol la si si do2 si
Một lời em nói như thể là em không thấy xót xa ah
La la re2 mi2 re2 mi2 la re2 re2 mi2 mi2 re2 ..do2
Anh cũng vẫn biết những sự thật liên quan đến chúng ta mà
Do2 do2 re2 mi2 mi2 do2 la do2 do2 do2 do2 do2 si la
Quan tâm một người hơn anh, yêu thương một người hơn anh
Do2 do2 la la re2 re2, do2 do2 la la re2 re2 do2
Một lần đau hơn là trăm lần khóc
Sol la do2 re2 do2 re2 do2 mi2

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi
Sol do2 si do2 do2 si sol sol, la sol la sol
Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi
Mi fa mi fa sol la si do2 si sol sol sol
Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời
Sol do2 si do2 si do2 sol sol, la sol la sol
Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi
Mi fa mi fa sol la do2 do2-si

Được khóc thì cứ khóc cho một lần hết nước mắt đi
Sol do2 si do2 si do2 sol sol la sol la sol
Để rồi ngày mai tỉnh giấc không vấn vương một điều gì
Mi fa mi fa sol la si do2 si sol sol sol
Tự nhiên lại cứ đớn đau dằn vặt, khác nào trói mình
Sol do2 si do2 si do2 sol sol, la sol la sol
Vì đâu phải khổ như thế mãi mãi
Mi fa mi fa sol la do2 do2-si

…..

Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi
Sol do2 si do2 do2 si sol sol, la sol la sol
Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi
Mi fa mi fa sol la si do2 si sol sol sol
Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời
Sol do2 si do2 si do2 sol sol, la sol la sol
Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi
Mi fa mi fa sol la do2 do2-si

Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi
Sol do2 si do2 si do2 mi2 mi2 re2
Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi
Mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2 sol2
Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi
Sol do2 si do2 si do2 sol2 sol2 re2-mi2
Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi
Sol do2 si do2 si do2 mi2 mi2 re2
Khóc đi
Do2-si la

Cảm âm buồn thì cứ khóc đi tone cao

Em CÓ BUỒN NẾU AnH ĐỂ LẠI CÂY VIẾT, DÒNG THƯ CUỐI SaU BỨC MÀN
La2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2 La2, Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Mi2
NGHE TIẾNG ĐÀN CẤT Lên TRonG KHÔnG GIan THẬT YÊn LẶNG KHIẾN AnH NGỠ NGÀNG
La2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2
CHỢT DÒNG CHỮ ẤY ĐàPHAi NHAnH VÌ MẮT ƯỚT NHOÈ, SỢ Em KHÔnG THẤY RÕ
Do2 Re2 Mi2 Fa2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2, Re2 Mi2 Mi2 Fa2 Sol2
AnH ĐỂ LẠI YÊU THƯƠNG GÓI TRonG KHÚC NHẠC AnH VIẾT TẶNG NHƯNG Em ĐàQUÊn
Fa2 Do2 Re2 Mi2 Fa2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Fa2 Fa2 La2 Sol2

LÀ GIÓ THÌ GIÓ CỨ BAY VỀ TRỜI, CHỈ CẦN ĐẾN NƠI
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Do2 Do2, Re2 Do2 Re2 Do2
BÌNH YÊn NHẸ NHÀNG CÙNG VỚI NHỮNG ÁNG MÂY BAY XA XÔi
La La# La La# Do2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2 Do2
TÌNH YÊU MÀ CHỈ CÓ NÓI BẰNG LỜI, NÓI YÊU SUỐT ĐỜI
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Do2 Do2, Re2 Do2 Re2 Do2
SẼ CHẲNG THỂ NÀO TỒN TẠI MÃI MÃI
La La# La La# Do2 Re2 Fa2 Fa2-Mi2
MÌNH QUEn RỒI ĐẤY Ừ THÌ CỨ KHÓC Đi
La Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Do3 Do3 Sol2
MÌNH QUEn RỒI ĐẤY Ừ THÌ CỨ KHÓC Đi
La Fa2 Mi2 Fa2 Re2 Fa2 La2 La2 Sol2

SÁNG HÔm SaU, TA SẼ KHÔnG GẶP LẠI NHAU NỮA
La2 Sol2 Sol2, Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2 La2
HÀNG CÂY BÊn HIên VẪN ĐỨNG TRônG THEo BÓNG NGƯỜI NƠI PHƯƠNG XA
La Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2
LiỆU RẰNG Em VUI HƠN? LiỆU RẰNG Em CÓ CÒN TÂM TRÍ NHỚ ĐẾN AnH
Do2 Re2 Fa2 Sol2 Sol2 ? Re2 Re2 Fa2 Sol2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Fa2 Mi2
MỘT LỜI Em NÓI NHƯ THỂ LÀ Em KHÔnG THẤY XÓT XA AH
Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2 La2 Re2 Sol2 Sol2 La2 La2 Sol2 ..Fa2
AnH CŨNG VẪN BIẾT NHỮNG SỰ THẬT Liên QUAn ĐẾN CHÚNG TA MÀ
Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Fa2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Re2
QUAn TÂM MỘT NGƯỜI HƠN AnH, YÊU THƯƠNG MỘT NGƯỜI HƠN AnH
Fa2 Fa2 Re2 Re2 Sol2 Sol2, Fa2 Fa2 Re2 Re2 Sol2 Sol2 Fa2
MỘT LẦN ĐaU HƠN LÀ TRĂM LẦN KHÓC
Do2 Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 La2

LÀ GIÓ THÌ GIÓ CỨ BAY VỀ TRỜI, CHỈ CẦN ĐẾN NƠI
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Do2 Do2, Re2 Do2 Re2 Do2
BÌNH YÊn NHẸ NHÀNG CÙNG VỚI NHỮNG ÁNG MÂY BAY XA XÔi
La La# La La# Do2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2 Do2
TÌNH YÊU MÀ CHỈ CÓ NÓI BẰNG LỜI, NÓI YÊU SUỐT ĐỜI
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Do2 Do2, Re2 Do2 Re2 Do2
SẼ CHẲNG THỂ NÀO TỒN TẠI MÃI MÃI
La La# La La# Do2 Re2 Fa2 Fa2-Mi2

ĐƯỢC KHÓC THÌ CỨ KHÓC CHO MỘT LẦN HẾT NƯỚC MẮT Đi
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Do2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2
ĐỂ RỒI NGÀY Mai TỈNH GIẤC KHÔnG VẤN VƯƠNG MỘT ĐiỀU GÌ
La La# La La# Do2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2 Do2
TỰ NHIên LẠI CỨ ĐỚN ĐaU DẰN VẶT, KHÁC NÀO TRÓI MÌNH
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Do2 Do2, Re2 Do2 Re2 Do2
VÌ ĐÂU PHẢI KHỔ NHƯ THẾ MÃI MÃI
La La# La La# Do2 Re2 Fa2 Fa2-Mi2

…..

LÀ GIÓ THÌ GIÓ CỨ BAY VỀ TRỜI, CHỈ CẦN ĐẾN NƠI
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Do2 Do2, Re2 Do2 Re2 Do2
BÌNH YÊn NHẸ NHÀNG CÙNG VỚI NHỮNG ÁNG MÂY BAY XA XÔi
La La# La La# Do2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2 Do2
TÌNH YÊU MÀ CHỈ CÓ NÓI BẰNG LỜI, NÓI YÊU SUỐT ĐỜI
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Do2 Do2, Re2 Do2 Re2 Do2
SẼ CHẲNG THỂ NÀO TỒN TẠI MÃI MÃI
La La# La La# Do2 Re2 Fa2 Fa2-Mi2

MÌNH QUEn RỒI ĐẤY Ừ THÌ CỨ KHÓC Đi
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 La2 Sol2
MÌNH QUEn RỒI ĐẤY Ừ THÌ CỨ KHÓC Đi
La2 La#2 La2 La#2 La2 La#2 Re3 Re3 Do3
MÌNH QUEn RỒI ĐẤY Ừ THÌ CỨ KHÓC Đi
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Do3 Do3 Sol2-La2
MÌNH QUEn RỒI ĐẤY Ừ THÌ CỨ KHÓC Đi
Do2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 La2 Sol2
KHÓC Đi
Fa2-Mi2 Re2

Như vậy hocthoisao.net vừa chia sẽ cảm âm bài buồn thì cứ khóc đi 2 tone cao thấp. Mua sáo ủng hộ Ad tại saotruclangtu.com  Để lại bình luận nếu có gì sai sót để AD sửa lại ạ.

Bình luận FB

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình – Bản Chuẩn nhiều tone

Post Views: 503 Cảm âm Bức Bình Phong – Một bản nhạc hot mới ra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *