Cảm âm Buồn làm chi em ơi – Hoài Lâm – nhiều tone

Cảm âm Buồn Làm Chi Em Ơi – Hoài Lâm được dịch ra nhiều tone khác nhau, bản chuẩn kèm lời bài hát.

Cảm âm Buồn làm chi em ơi tone thấp – tone hay dùng

Buồn làm chi em ơi
La mi re2 mi2 mi2
lá xanh rồi cũng phai màu
mi2 sol2 mi2 mi do2 si la
Ngỡ duyên mình bền lâu
La2 sol2 mi2 sol2 la2
ai ngờ lại xa cách nhau
la2-sol2 mi2 la mi2 sol2 re2
Trăng treo trên mái đầu,
Re2 re2 re2 mi2 si
tâm tư nên âu sầu
si si si la sol
Qua bao nhiêu dãi dầu
si si si la sol
mà lại nỡ qua cầu sang ngang
si si fa2 mi2 si mi2 mi2

Buồn làm chi em ơi
La mi re2 mi2 mi2
hết duyên, phận cũng lỡ làng
mi2 sol2 mi2 mi do2 si la
Tiếc một đời xơ xác,
La2 sol2 mi2 sol2 la2
ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang
La2 sol2 mi2 la do2 sol2-mi2 re2
Ai gieo bao phũ phàng,
Re2 re2 re2 mi2 si
cho hoa kia úa tàn
si si si la sol
Thương số kiếp bẽ bàng
si si si la sol
rồi cứ trách mình quá vội vàng.
si re2 mi2 si re2 si la

Những bản cảm âm nhạc Bolero Trữ tình hay.

Buồn làm chi em ơi,
Mi2 mi2 la2 la2 la2
xót xa xin gửi lên trời
Do3-si2 la2 sol2 do2 mi2 re2
Chờ ngày mưa thôi rơi,
La mi re2 re2 re2
mang nỗi sầu lìa xa tầm với
re2 mi2 si do2 re2 do2 mi2
Đời còn bao tương lai,
Mi2 mi2 la2 la2 la2
lỡ sai vẫn kịp quay lại
Do3-si2 la2 sol2 do2 mi2 re2
Dù thời gian phôi phai,
La mi re2 re2 re2
xin gói vào một tiếng thở dài.
re2 mi2 si do2 re2 si la

Buồn làm chi em ơi,
La mi re2 mi2 mi2
nắng mưa nào bởi do mình
mi2 sol2 mi2 mi do2 si la
Tất cả là Thiên Ý,
La2 sol2 mi2 sol2 la2
nên tình đành phải dở dang
la2-sol2 mi2 la mi2 sol2 re2
Xin mang theo kỷ niệm,
Re2 re2 re2 mi2 si
thêm bao nhiêu nỗi niềm
si si si la sol
Theo hoa rơi bên thềm
si si si la sol
và giữ mãi tận đáy con tim.
si re2 mi2 si re2 si la

CẢM ÂM BUỒN LÀM CHI EM ƠI tone cao- HOÀI LÂM

La# = si giáng

BUỒN LÀM CHI Em ƠI
Re2 La Sol2 La2 La2
LÁ XAnH RỒI CŨNG PHAi MÀU
La2 Do3 La2 La Fa2 Mi2 Re2
NGỠ DUYÊn MÌNH BỀN LÂU
Re3 Do3 La2 Do3 Re3
Ai NGỜ LẠI XA CÁCH NHAU
Re3-Do3 La2 Re2 La2 Do3 Sol2
TRĂNG TReo TRên MÁI ĐẦU,
Sol2 Sol2 Sol2 La2 Mi2
TÂM TƯ Nên ÂU SẦU
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Do2
QUA BAo NHIêU DÃI DẦU
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Do2
MÀ LẠI NỠ QUA CẦU SanG NGAnG
Mi2 Mi2 La#2 La2 Mi2 La2 La2

BUỒN LÀM CHI Em ƠI
Re2 La Sol2 La2 La2
HẾT DUYÊn, PHẬN CŨNG LỠ LÀNG
La2 Do3 La2 La Fa2 Mi2 Re2
TIẾC MỘT ĐỜI XƠ XÁC,
Re3 Do3 La2 Do3 Re3
NGỠ NGÀNG CHUYỆN TÌNH TRÁI NGAnG
Re3 Do3 La2 Re2 Fa2 Do3-La2 Sol2
Ai GIeo BAo PHŨ PHÀNG,
Sol2 Sol2 Sol2 La2 Mi2
CHO HOa KIa ÚA TÀN
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Do2
THƯƠNG SỐ KIẾP BẼ BÀNG
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Do2
RỒI CỨ TRÁCH MÌNH QUÁ VỘI VÀNG.
Mi2 Sol2 La2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2

BUỒN LÀM CHI Em ƠI,
La2 La2 Re3 Re3 Re3
XÓT XA XIn GỬI Lên TRỜI
Fa3-Mi3 Re3 Do3 Fa2 La2 Sol2
CHỜ NGÀY MƯA THÔi RƠI,
Re2 La Sol2 Sol2 Sol2
ManG NỖI SẦU LÌA XA TẦM VỚI
Sol2 La2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 La2
ĐỜI CÒN BAo TƯƠNG Lai,
La2 La2 Re3 Re3 Re3
LỠ Sai VẪN KỊP QUAY LẠI
Fa3-Mi3 Re3 Do3 Fa2 La2 Sol2
DÙ THỜI GIan PHÔi PHAi,
Re2 La Sol2 Sol2 Sol2
XIn GÓI VÀO MỘT TIẾNG THỞ DÀI.
Sol2 La2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Re2

BUỒN LÀM CHI Em ƠI,
Re2 La Sol2 La2 La2
NẮNG MƯA NÀO BỞI Fa MÌNH
La2 Do3 La2 La Fa2 Mi2 Re2
TẤT CẢ LÀ THIên Ý,
Re3 Do3 La2 Do3 Re3
Nên TÌNH ĐÀNH PHẢI DỞ DanG
Re3-Do3 La2 Re2 La2 Do3 Sol2
XIn ManG THEo KỶ NiỆM,
Sol2 Sol2 Sol2 La2 Mi2
THÊm BAo NHIêU NỖI NiỀM
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Do2
THEo HOa RƠI BÊn THỀM
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Do2
VÀ GIỮ MÃI TẬN ĐÁY COn TIm.
Mi2 Sol2 La2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2

Bình luận FB

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Đom Đóm – Jack – J97 – Virus Bản Chuẩn Nhất Nhiều Tone

Post Views: 9.189 Cảm âm Đom Đóm – Jack là bản cảm âm được dịch …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *