Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2020

Các chuyên mục hay về sáo, tiêu

Tổng hợp các chuyên mục hay, kiến thức về sáo trúc, động tiêu và các loại sáo khác. Học thổi sáo trúc, tiêu. Kỹ thuật thổi sáo. Cách làm sáo trúc và tiêu. Về sáo ngang (trúc nứa). Về sáo Mèo – sáo Bầu. Về sáo Dizi. Về động tiêu. …

Đọc thêm »