Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2020

Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone

Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone. Cảm âm Bài Dừng Thương thổi từ Sib. Sib = La# Bên dưới có cảm âm thổi từ Do2. NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐàLÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em Sol Fa La La# La# La La# La La# Re2 Do2 NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn Fa Sol La La#, La# Sol La# La La# Re2 Do2 LÀ VÌ Em ĐàHẾT THƯƠNG TÔi RỒI, La# La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# GIỜ Em ĐàCÓ Ai BÊn ĐỢI La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG La# Fa La# Fa Sol La La# TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU La# Fa La# Fa Sol La# Do2 GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ, La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# THÌ COn TIm ĐàTHÔi MonG CHỜ La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La# …

Đọc thêm »

Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa

Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa – Bản Chuẩn – Nhiều tone. Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong tone thấp thổi từ re. Tone cảm âm bên dưới có nốt sib hợp Dizi hơn. Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta …

Đọc thêm »